dedecms新建模型中自定义联动类别调用及修改方法

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
%title缩略图

注意,建模型的时候一定是独立模型

先修改 include\taglib\infolink.lib.php 文件


 1. require_once(DEDEROOT.’/data/enums/infotype.php’);
 2. 下面添加
 3. require_once(DEDEROOT.’/data/enums/自定义联动类别字段名.php’);
 4. function lib_infolink(&$ctag,&$refObj)
 5. {
 6. global $dsql,$nativeplace,$infotype,$自定义联动类别字段名,$hasSetEnumJs,$cfg_cmspath,$cfg_mainsite;
 7. global $em_nativeplaces,$em_infotypes,$em_自定义联动类别字段名s;//看清楚,这里后面的个S
 8. $fields = array(‘nativeplace’=>”,’infotype’=>”,’自定义联动类别字段名’=>”,’typeid’=>$typeid,
 9. ‘channelid’=>$channelid,’linkallplace’=>”,’linkealltype’=>”,’linkeall自定义联动类别字段名’=>”);
 10. $fields[‘nativeplace’] = $fields[‘infotype’] = $fields[‘自定义联动类别字段名’] = ”;
 11. $fields[‘linkalltype’]
  = “<a
  href='{$baseurl}plus/list.php?channelid={$channelid}&tid={$typeid}&
  amp;nativeplace={$nativeplace}’>不限</a>”;
 12. //下面添加一行
 13. $fields[‘linkeall
  自定义联动类别字段名’] = “<a
  href='{$baseurl}plus/list.php?channelid={$channelid}&tid={$typeid}&
  amp;自定义联动类别字段名={$自定义联动类别字段名}&nativeplace={$nativeplace}’>不限<
  /a>”;
 14. 搜索if(is_array($ctp->CTags)) 在这句上面添加
 15. //自定义联动类别字段链接
 16. if(empty($自定义联动类别字段名))
 17. {
 18. foreach($em_自定义联动类别字段名s as $eid=>$em)
 19. {
 20. if($eid % 500 != 0) continue;
 21. $fields[‘
  自定义联动类别字段名’] .= ” <a
  href='{$baseurl}plus/list.php?channelid={$channelid}&tid={$typeid}&
  amp;自定义联动类别字段名={$eid}&nativeplace={$nativeplace}’>{$em}</a&
  gt;”;
 22. }
 23. }
 24. else
 25. {
 26. $sontype = ( ($自定义联动类别字段名 % 500 != 0) ? $自定义联动类别字段名 : 0 );
 27. $toptype = ( ($自定义联动类别字段名 % 500 == 0) ? $自定义联动类别字段名 : ( $自定义联动类别字段名-($membertype%500) ) );
 28. $fields[‘
  自定义联动类别字段名’] = “<a
  href='{$baseurl}plus/list.php?channelid={$channelid}&tid={$typeid}&
  amp;自定义联动类别字段名={$toptype}&nativeplace={$nativeplace}’><b&
  gt;{$em_自定义联动类别字段名s[$toptype]}</b></a> “;
 29. foreach($em_自定义联动类别字段名s as $eid=>$em)
 30. {
 31. if($eid < $toptype+1 || $eid > $toptype+499) continue;
 32. if($eid == $自定义联动类别字段名) {
 33. $fields[‘自定义联动类别字段名’] .= ” <b>{$em}</b>”;
 34. }
 35. else {
 36. $fields[‘
  自定义联动类别字段名’] .= ” <a
  href='{$baseurl}plus/list.php?channelid={$channelid}&tid={$typeid}&
  amp;自定义联动类别字段名={$eid}&nativeplace={$nativeplace}’>{$em}</a&
  gt;”;
 37. }
 38. }
 39. }
 40. 再修改 plus\list.php 文件
 41. 搜索$infotype = ( (empty($infotype) || !is_numeric($infotype)) ? 0 : $infotype );在下面添加一句
 42. $自定义联动类别字段名 = ( (empty($自定义联动类别字段名) || !is_numeric($自定义联动类别字段名)) ? 0 : $自定义联动类别字段名 );
 43. 再搜索if(!empty($infotype)) $cArr[‘infotype’] = $infotype;
 44. 在下面添加
 45. if(!empty($自定义联动类别字段名)) $cArr[‘自定义联动类别字段名’] = $自定义联动类别字段名;
 46. 找到 include\arc.sglistview.class.php 文件
 47. 搜索if(!empty($this->searchArr[‘keyword’]))在上面添加
 48. //自定义联动类别
 49. if(!empty($this->searchArr[‘自定义联动类别字段名’]))
 50. {
 51. if($this->searchArr[‘自定义联动类别字段名’] % 500 ==0 )
 52. {
 53. $naddQuery
  .= ” And arc.自定义联动类别字段名 >= ‘{$this->searchArr[‘自定义联动类别字段名’]}’ And
  arc.自定义联动类别字段名 < ‘”.($this->searchArr[‘自定义联动类别字段名’]+500).”‘”;
 54. }
 55. else
 56. {
 57. $naddQuery .= “And arc.自定义联动类别字段名 = ‘{$this->searchArr[‘自定义联动类别字段名’]}'”;
 58. }
 59. }

[/post]

模板调用

发表评论