DEDECMS获取本文地址标签

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
%title缩略图

DEDECMS获取本文地址标签 – 发表于:模板超市 – Dede教程

以下这个DEDE标签是用来获取当前文档的地址,获取本文地址的DEDE标签

{dede:CurUrl runphp=’yes’}
@me = GetCurUrl();
{/dede:CurUrl}

DEDE获取当前文章的地址,DEDECMS获取本文地址标签

发表评论