dedecms教程:实现游客匿名投稿的方法

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
%title缩略图

本文以普通文章模型为实例向大家讲解了织梦dedecms如何实现游客匿名投稿,如果你不是普通文章模型而是其他模型请在图中第3步的时候选择你需要的模型
文字描述:
登陆后台–>核心–>内容模型管理–>更改普通文章–>会员许可投稿级别–>游客
图片演示:
%title插图%num
%title插图%num

发表评论