dedecms教程:织梦安装恢复数据后,无法更新栏目

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
dedecms教程:织梦安装恢复数据后,无法更新栏目缩略图

问题描述:织梦安装恢复数据后,无法更新栏目。(有的问题是,虽然可以更新,但是栏目依然打不开)

解决办法:1 :清空datassion文件夹下的session文件。
2 :到频道管理中随便点击一个栏目的修改,然后确定即可 。
3:更新缓存。

发表评论